Poročilo o mikrobiološkem preizkusu pitne vode in vzorčenju

Dne 07.06.2016, je bil s strani NLZOH Kranj, v okviru notranjega nadzora iz zajetij in omrežja javnega vodovoda VZ Leše, odvzet en (1) vzorec pitne vode za mikrobiološke preiskave. Na podlagi poročila NLZOH Kranj, vas obveščamo, da je vzorec skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004).