Vse porabnike vode, ki imate vgrajene vodomere, naprošamo, da s 1.7.2016 popišete začetno stanje vodomera (števca). Stanje vodomera lahko vnesete v spletni obrazec na naši spletni strani, Sporočilo stanja na merilniku porabe vode ali obrazec natisnete Obrazec.pdf in ga pošljete na sedež Vodovodne zadruge Leše, Leše 3.