Poročilo o Spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode

Dne 16.02.2017, je bil s strani NLZOH Kranj, v okviru notranjega nadzora iz zajetij in omrežja javnega vodovoda VZ Leše, odvzet en (1) vzorec pitne vode za mikrobiološke preiskave. Na podlagi poročila NLZOH Kranj, vas obveščamo, da je vzorec skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1)).