Poročilo o Spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode

Dne 21.04.2017, so bili s strani NLZOH Kranj, v okviru notranjega nadzora iz zajetja in omrežja javnega vodovoda VZ Leše, odvzeti trije (3) vzorci pitne vode za mikrobiološke preiskave. Vzorci so bili odvzeti pri končnih uporabnikih v vaseh: Hudi Graben, Leše in Visoče.  Na podlagi poročila NLZOH Kranj, vas obveščamo, da so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1).